Om

Lidingö SK

 

Historia Lidingö SK

 

85 år av föreningsverksamhet 2018.

 

85 år är en lång tid och mycket har hänt under dessa år. Från att ha varit en förening med många olika verksamheter under de första 50 åren har föreningen sin tyngdpunkt lagd på handboll, fotboll och volleyboll idag.

 

Att antalet verksamheter blivit färre betyder inte att arbetet i föreningen minskat, däremot har arbetet genom åren för att bedriva föreningsverksamheten förändrats, genom att mer tid och kraft måste läggas av styrelse, medlemmar och föräldrar för att få fram de medel som krävs för en meningsfull verksamhet.

 

Lidingö SK har en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet, både på flick- och pojksidan samt representationslag för damer och herrar. Barn och ungdomar är alltid välkomna att prova på och komma tillbaka om man har haft ett uppehåll.

 

På ledarsidan har föreningen alltid legat långt framme med kompetenta och ansvarsfulla ledare som företrädesvis rekryterats från föräldrarleden.

 

Föreningens duktiga ledare och organisationsförmåga har gjort att Lidingö SK fått förmånen att arrangera både nationella och internationella tävlingar.

 

Lidingö SK vill tacka alla som stöttat oss och på något vis bidragit till att ge Lidingös ungdomar möjlighet att under ordnade former idrotta till en meningsfull fritid.

 

Helena Andersson

 

Ordförande Lidingö SK

 

Sektionskontakt:


Gå till respektive sektionssida för kontakt